Úvodní stránka Vítejte v SEPO - Elektronickém tržišti MO
Úvodní stránka

Hlavní menu

Preskočit menu

Informace

Zde se nacházíte: Úvodní stránka > Informace > SEPO - Prohlášení o přístupnosti

SEPO - Prohlášení o přístupnosti


Na webové prezentaci SEPO - Elektronickém tržišti Ministerstva obrany jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace SEPO - Elektronické tržiště Ministerstva obrany tedy vyhovuje požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Podmíněně povinná pravidla

Na webové prezentaci jsou uplatněny výjimky z následujících pravidel:

Pravidlo č. 3 Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.
Pravidlo č. 9 Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.
Pravidlo č. 15 Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje.

Webová prezentace vyžaduje ke své bezproblémové funkčnosti podporu Javascriptu a povolené spouštění ActiveX prvků v internetovém prohlížeči. Registrace je možná pouze s použitím aplikace Microsoft Internet Explorer. K používání SEPO - Elektronického tržiště Ministerstva obrany je také nutné vlastnit certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou.
Webové stránky jsou určeny přímo určité skupině uživatelů. Ke sdělení informací je použita odborná terminologie a cizí slova - jejich použití je ke správnému výkladu nezbytně nutné. V textu se používají kratší věty místo dlouhých a komplikovaných souvětí.

Audit přístupnosti

Audit přístupnosti byl proveden během 10. – 30.01.2009 pracovníky obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., spolurealizátora projektu Blind Friendly Web. Na základě provedených testů lze ke dni 31.01.2009 webovou prezentaci prohlásit za přístupnou pro těžce zdravotně postižené uživatele. Zdravotně postižení uživatelé, kteří by měli s využíváním služeb aplikace SEPO technické potíže, mohou případně využít některou s forem asistované pomoci pro zdravotně postižené. TyfloCentrum Brno, o. p. s. také potvrzuje, že webová prezentace SEPO - Elektronické tržiště Ministerstva obrany ke dni 31.01.2009 vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy, viz potvrzení o přístupnosti (PDF 82KB).

Kontakt na správce webu

_Elektronické tržiště MO SEPO je vytvořeno tak, aby splňovalo všechny důležité zásady
přístupnosti podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. viz prohlášení o přístupnosti.
Obsah stránky aktualizován v 6:22 17.1.2022
Verze 4.1.0.186 © 2011 NESS Czech s.r.o.