Instalace prostředí Java

Digitální podepisování dokumentů je realizováno tzv. Java appletem, který ke svému běhu vyžaduje instalaci prostředí Java(TM). To poskytuje Java Plug-in firmy Sun Microsystems, Inc.

Postup instalace Java Plug-in

 1. Pokud je již na vašem počítači nainstalována starší verze prostředí Java, musíte tuto verzi nejprve odinstalovat. Až poté pokračujte instalací nové verze. V operačním systému MS Windows provedete odinstalaci příkazem Start-Nastavení-Ovládací panely-Přidat nebo odebrat programy. V zobrazeném seznamu vyberte JAVA(TM) XY (XY je označení nainstalované verze Javy), klikněte na tlačítko Odebrat a v dalším zobrazeném dialogu potvrďte volbu tlačítkem Ano. (Pro odinstalování musíte mít oprávnění Správce systému).

   

 2. Kliknutím na tento odkaz spusťte instalační program prostředí Java (program vyhledá aktuální verzi Javy pro operační systém MS Windows, verze pro jiné operační systémy najdete na stránkách http://java.com/en/download/manual.jsp (pouze anglicky)).

   

 3. V zobrazeném dialogu stiskněte tlačítko Run (Spustit).

  Obrázek: Stažení a spuštění instalačního souboru

 4. Po spuštění instalačního souboru se zobrazí následující dialog.

  Obrázek: Spuštění souboru - potvrzení bezpečnosti

  Z důvodu zajištění důvěryhodnosti je instalační soubor podepsán certifikátem firmy Sun Microsystems, Inc. Podrobnosti o certifikátu můžete zobrazit kliknutím na odkaz Sun Microsystems, Inc. Pokračujte stiskem tlačítka Run (Spustit).

   

 5. Zobrazí se uvítací dialog, ve kterém můžete kliknutím na odkaz license agreement zobrazit licenční podmínky aplikace. Pokračujte stiskem tlačítka Install (Instalovat).

  Obrázek: Spuštění instalace

 6. Instalační program vyhledá aktuální verzi Javy a potřebné informace (to může trvat několik vteřin až minut v závislosti na rychlosti připojení k internetu) a spustí instalaci. Následující dialog zobrazuje její průběh.

  Obrázek: Průběh instalace

 7. Po úspěšném dokončení instalace prostředí Java se zobrazí dialog Java Setup - Complete, který zavřete stiskem tlačítka Close (Zavřít).

  Obrázek: Dokončení instalace prostředí Java


  Při spuštění prostředí Java se v oznamovací oblasti zobrazí ikona .

   

 8. Nakonec aktualizujte soubory bezpečnostní politiky:

  a. Uložte následující 2 soubory na svůj lokální disk (klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Uložit cíl jako);


          local_policy.jar        US_export_policy.jar


  b. Ukončete webový prohlížeč (ten používá soubory Javy a při jeho běhu není možné existující soubory přepsat!);

  c. Uvedené soubory zkopírujte do adresáře C:\Program Files\Java\jre6\lib\security (do adresáře, kde máte nainstalováno prostředí Java). Pokud již tyto soubory v daném adresáři existují, přepište je zde uvedenými.


 9. Viz tabulku příčin a řešení chybových hlášení, která mohou nastat při registraci uživatele nebo podepisování smlouvy.