Vítejte v SEPO - Elektronickém tržišti MO

Vstup na stránky

Systém elektronické podpory obchodování - SEPO byl od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2012 elektronickým nástrojem rezortu Ministerstva obrany pro nabývání majetku, pořizování služeb a stavebních prací realizovaných formou veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré realizované veřejné zakázky zobrazíte po vstupu na stránky SEPO.

Vstup na stránky elektronického tržiště SEPO

Elektronické tržiště MO SEPO je vytvořeno tak, aby splňovalo všechny důležité zásady
přístupnosti podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. viz prohlášení o přístupnosti.
© 2011 Ness Czech s.r.o.